Akebia Moist Heat

Health Concerns Akebia Moist Heat - dianthus herbal supplement

Product Type

dianthus herbal supplement

Packaging Size

90.0 Tablet(s)
90.0 Tablet(s)

Serving Size

3.0 Tablet(s)

Ingredients

achyranthes--
akebia trifoliata--
dianthus--
gardenia--
licorice--
lygodium--
magnesium salts--
plantago--
polygonum avicularis--
proprietary blend2250.0mg
pyrrosia--
rhubarb--
soft rush--
vladimiria souliei--

Description

Ba Zheng San Pin Yin: Mu Tong, Shi Wei, Che Qian Zi, Qu Mai, Bian Xu, Hai Jin Sha, Niu Xi, Zhi Zi, Hua Shi, Deng Xin Cao, Gan Cao, Mu Xiang, Zhi Da Huang. Made in the U.S.A.

Formulation

Precautions

Notice: This product is not intended for use by pregnant women.

Related Products