Flavonex

Health Concerns Flavonex - herbal supplement

Product Type

herbal supplement

Packaging Size

90.0 Tablet(s)

Serving Size

2.0 Tablet(s)

Ingredients

proprietary blend750.0mg

Description

Formulation

Salvia and Ginkgo extract Pin Yin: Ge Gen, Mao Dong Qing, Dan Shen, Jin Yin Hua, Du Zhong, Shi Chang Pu, Rou Cong Rong, He Shou Wu, Sang Shen, Jin Ying Zi, Gou Qi Zi, Suan Zao Ren, Dang Gui, Wu Wei Zi, Yin Guo Ye.

Precautions

Notice: This product is not intended for use by pregnant women.

Related Products