Mobility 3

Health Concerns Mobility 3 - dr fungs loranthus herbal supplement

Product Type

dr fungs loranthus herbal supplement

Packaging Size

Serving Size

3.0 Tablet(s)

Ingredients

achyranthes--
angelica pubescens--
ardisia gigantifolia--
chaenomelis--
chiang-huo--
cinnamon--
cistanche salsa--
ginger root extract--
ho-shou-wu--
kirin ginseng--
loranthus--
proprietary blend2250.0mg
rehmannia--
spatholobus--
tang kuei--
tienchi--
tinospora--

Description

Pin Yin: Ji Lin Shen, Gui Zhi, Shu Di Huang, He Shou Wu, Sang Ji Sheng, Dang Gui, Rou Cong Rong, Zou Ma Tai, Qiang Huo, Du Huo, San Qi, Ji Zue Teng, Shen Jin teng, Mu Gua, Niu Xi, Gan Jing.

Formulation

Precautions

Notice: This product is not intended for use by pregnant women.

Related Products