Unlocking Formula

Health Concerns Unlocking Formula - patrinia herbal supplement

Product Type

patrinia herbal supplement

Packaging Size

90.0 Tablet(s)

Serving Size

3.0 Tablet(s)

Ingredients

proprietary blend750.0mg

Description

Made in the U.S.A.

Formulation

Pin Yin: Bai Jiang Cao, Da Xue Teng, Chuan Niu Xi, Chuan Lian Zi, Mu Dan Pi, Chi Shao, Fu Ling, Xiao Hui Xiang, Ju He, Cang Zhu, Bai Zhu, Huang Bai, Sheng Ma.

Precautions

Notice: This product is not intended for use by pregnant women.

Related Products