Shu Gan

Health Concerns Shu Gan - herbal supplement

Product Type

herbal supplement

Packaging Size

90.0 Tablet(s)

Serving Size

1.0 Tablet(s)

Ingredients

proprietary blend750.0mg

Description

Made in the U.S.A.

Formulation

Shu Gan Wan Pinyin: Yu Jin, Fo Shou, Yan Hu Suo, Mu Xiang, Rou Dou Kou, Bai Shao, Zhi Ke, Chen Pi, Sha Ren, Hou Po, Xiang Fu, Gan Cao, Mu Dan Pi, Qing Pi, Tan Xiang.

Precautions

Notice: This product is not intended for use by pregnant women.

Related Products